RVG – dentálna rádioviziografia

  • vyhotovenie detailných rtg snímkov zubov priamo na kresle. Okamžitý prenos údajov do počítača, klient je ihneď oboznámený o výsledku. Vďaka vysokofrekvenčnému rtg prístroju  s konštantným vysokým napätím 65 kV je radiačná dávka pre pacienta  10-násobne znížená.

endomotor

  • strojové opracovanie koreňového systému zubov je pre pacienta oveľa príjemnejšie než ručné.

apexlokátor

  • na presné určenie dĺžky koreňa zuba, aby sme vedeli vybrať nerv úplne celý.

BeeFill

  • plnenie koreňového systému zubov robíme systémom BeeFill - pomocou nahriatej gutaperče, ktorá sa injikuje do koreňového kanálika, kde sa roztlačí , aby sa korene zaplnili

endoaktivátor

  • používa sa na finálne dočistenie koreňových kanálikov tesne pred aplikáciou koreňovej výplne. Vháňaním výplachovej tekutiny do mikroskopických rozvetvení koreňových kanálikov sa z nich odstránia zvyžky zubnej drene, ktoré sa mechanicky nedajú odstrániť. Tým sa zvýši úspešnosť ošetrenia a predĺži sa funkčnosť zuba.     

velscope

  • prístroj na skoré odhalenie začínajúcich abnormalít na sliznici ústnej dutiny, ktoré inak nie sú viditeľné voľným okom. Je to neinvazívne vyšetrenie, ktoré robíme pri preventívnych prehliadkach.

diagnodent

  •  laserový prístroj na detekciu fisúrových kazov na žuvacích plôškach stoličiek. Používa sa hlavne u detí, dokáže odhaliť drobné začínajúce kazy. Meria stupeň poškodenia skloviny v porovnaní so zdravou sklovinou pacienta. Rozlíši či ide o demineralizáciu, alebo o kaz.

intraorálny skener

  • pomocou skenera nasnímame zuby po obrúsení na korunky, mostíky, fazety. Výsledný sken plne nahrádza odtlačky zubov. Pre pacienta je zákrov veľmi pohodlný a rýchly.

autokláv

  • každý pacient je ošetrený vysterilizovanými nástrojmi. Sterilizácia je realizovaná pri vysokej teplote, vysokom tlaku a pôsobením vákua.

Vybavenie stomatologickej ambulancie DENTline

Prístroje v stomatologickej ambulancii DENTline

Stomatologická ambulancia DENTline využíva moderné vybavenie