RVG – dentálna rádioviziografia

  • vyhotovenie detailných rtg snímkov zubov priamo na kresle. Okamžitý prenos údajov do počítača, klient je ihneď oboznámený o výsledku. Vďaka vysokofrekvenčnému rtg prístroju  s konštantným vysokým napätím 65 kV je radiačná dávka pre pacienta  10-násobne znížená.

endomotor

  • strojové opracovanie koreňového systému zubov.

apexlokátor

  • na presné určenie dĺžky koreňa zuba.

BeeFill

  • plnenie koreňového systému zubov robíme systémom BeeFill - pomocou nahriatej gutaperče, ktorá sa injikuje do koreňového kanálika.

endoaktivátor

  • používa sa na finálne dočistenie koreňových kanálikov tesne pred aplikáciou koreňovej výplne. Vháňaním výplachovej tekutiny do mikroskopických rozvetvení koreňových kanálikov sa z nich odstránia zvyžky zubnej drene, ktoré sa mechanicky nedajú odstrániť. Tým sa zvýši úspešnosť ošetrenia a predĺži sa funkčnosť zuba.     

velscope

  • prístroj na skoré odhalenie začínajúcich abnormalít na sliznici ústnej dutiny, ktoré inak nie sú viditeľné voľným okom. Je to neinvazívne vyšetrenie, ktoré robíme pri preventívnych prehliadkach.

biele plomby

  • každý pacient je ošetrený vysoko kvalitným materiálom. Na biele výplne používame nanohybridné kompozity, ktoré sú obohatené keramickými súčasťami. Tie dodávajú plombe vynikajúce mechanické aj estetické vlastnosti.

dentálna hygiena

  • súčasťou dentálnej hygieny je odstránenie zubného kameňa ultrazvukom, kyretami, vypieskovanie pigmentov a fluoridácia

inštruktáž čistenia zubov

  • počas hodinového termínu Vám ukážeme, ktoré miesta na zuboch si nesprávne čistíte. Vysvetlíme, prečo to tak robíte, naučíme Vás správne techniky vhodné pre Váš chrup. Keď zlepšíte techniku čistenia zubov, budú sa kaziť menej, alebo vôbec, taktiež Vám prestanú krvácať ďasná.

autokláv

  • každý pacient je ošetrený vysterilizovanými nástrojmi. Sterilizácia je realizovaná pri vysokej teplote, vysokom tlaku a pôsobením vákua.

Vybavenie stomatologickej ambulancie DENTline

Prístroje v stomatologickej ambulancii DENTline

Stomatologická ambulancia DENTline využíva moderné vybavenie