Možnosť platiť platobnou kartou. Ceny sú s DPH.

Prevencia

Vstupné komplexné vyšetrenie 30 Eur
Preventívna stomatologická prehliadka dieťaťa do 6 rokov 15 Eur
Preventívna stomatologická prehliadka 25 Eur
Vyžiadaná stomatologická konzultácia - 10 min 30 Eur
RVG snímka intraorálna 5 Eur
RVG snímka - BITEWING 5 Eur
Vyžiadané akútne ošetrenie 15 Eur
Lokálna fluoridácia 12 Eur
Pečatenie fisúr - jeden zub 11 Eur
Krátky administratívny úkon 10 Eur

Výplne

Fotokompozitná výplň - vysokoestetická - jedna plôška 50 Eur
Fotokompozitná výplň - vysokoestetická - dve plôšky 55 Eur
Fotokompozit - dve plôšky - stolička 60 Eur
Fotokompozit - tri plôšky 65 Eur
Fotokompozit - tri plôšky - stolička 70 Eur
Skloionomer - jedna plôška 50 Eur
Skloionomer - dve plôšky 55 Eur
Skloionomer - tri plôšky 65 Eur
Keramická výplň 300 Eur
Rekonštrukcia korunky priama 95 Eur
Detská kovová korunka 70 Eur
Podložka pod výplň 7 Eur
Nasadenie koferdamu 12 Eur
Ošetrenie citlivých zubných krčkov 6 Eur
Leštenie výplne 7 Eur
Zábrus previslej výplne 7 Eur
Provizórna výplň 20 Eur
Spevnenie kývavých zubov sklokeramickou dlahou 120 Eur

Anestéza

Infiltračná anestéza, Zvodová anestéza 12 Eur
Intraligamentózna anestéza 12 Eur

Endodoncia

Extirpácia zubnej drene - jednokoreňový zub 40 Eur
Extirpácia zubnej drene - viackoreňový zub - každý kanálik 25 Eur
Koreňová výplň - jednokoreňový zub 40 Eur
Koreňová výplň -viackoreňový zub - každý kanálik 30 Eur
Odstránenie starej koreňovej výplne - jednokoreňový zub 50 Eur
Odstránenie starej koreňovej výplne - viackoreňový zub - každý kanálik 35 Eur
Zavedenie pulpárneho čapu zo sklených vlákien 60 Eur
Paliatívne endodontické ošetrenie 40 Eur
Pulpotómia 40 Eur
Zachovanie vitality zuba Biodentínom 40 Eur

Chirurgia

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 40 Eur
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 70 Eur
Extakcia viackoreňového zuba 90 Eur
Sutúra extrakčnej rany 15 Eur
Komplikovaná extrakcia 120 Eur
Zastavenie poextrakčného krvácania 25 Eur
Kontrola po extrakcii 25 Eur
Dekapsulácia 30 Eur
Ošetrenie poextrakčných komplikácii 25 Eur
Ošetrenie sťaženého prerezávania 25 Eur
Zavedenie drenu 25 Eur
Ošetrenie parodontálneho vačku 10 Eur
Ošetrenie parodontálneho vačku - ďalší zub 7 Eur
Ošetrenie parodontálnych vačkov - celé ústa po dentálnej hygiene 30 Eur
Ošetrenie gingívy alebo sliznice 25 Eur
Estetická úprava ďasna 40 Eur
Odstránenie prerasteného ďasna 20 Eur
Intraorálna incízia 25 Eur

Protetika

Korunka, medzičlen - celokeramika 400 Eur
Korunka, medzičlen - zirkon 300 Eur
Fazeta keramická 400 Eur
Provizórna korunka 120 Eur
Stiahnutie fixnej náhrady - za každý pilier 13 Eur
Opätovné nasadenie fixnej náhrady 30 Eur
Celková snímateľná protéza horná alebo dolná 600 Eur
Čiastočná snímateľná protéza horná alebo dolná 600 Eur
Skeletová náhrada 700 Eur
Medzerník 300 Eur
Imediátna náhrada 400 Eur
Bieliaca termoplastická dlaha horná + dolná 200 Eur
Náhryzová dlaha 150 Eur
Wax up 350 Eur
Študijný model 20 Eur

Iné

Nedostavenie sa na objednaný temín bez ospravedlnenia - poplatok za každých 30 minút 40 Eur
Poplatok za zrušenie termínu v deň ošetrenia za každých 30 minút * 30 Eur
Poplatok za zrušenie termínu deň pred ošetrením za každých 30 minút (po 12:00) * 20 Eur
Čakanie na prácu - začatých 30 minút 40 Eur
Ošetrenie nespolupracujúceho dieťaťa + 50%
Poplatok za termín, ak dieťa z dôvodu nespolupráce nebolo ošetrené 50 Eur

Hygiena a bielenie

Dentálna hygiena 65 Eur
Dentálna hygiena dočistenie 45 Eur
Ošetrenie parovačku prístrojom Vector 10 Eur
Ošetrenie parovačku prístrojom Vector 2-3 zuby /zub 8 Eur
Ošetrenie parovačku prístrojom Vector nad 4 zuby /zub 6 Eur
Pieskovanie 40 Eur
Inštruktáž čistenia zubov 20 Eur
Domáce bielenie vrátane dvoch dláh 350 Eur
Domáce bielenie , pacient má vlastné dlahy 190 Eur
Vnútorné bielenie/1 zub 85 Eur

 

  • Pacient, ktorý sa bez upovedomenia* nedostavil na termín musí pri ďalšej návšteve uhradiť poplatok za blokovanie termínu vo výške 40 € za 30 minútový termín. 
  • *o svojom nedostavení sa treba ambulanciu upovedomiť minimálne deň vopred a to do 12:00 hod.
  • *poplatok sa odpúšťa ak za seba pacient pošle náhradu