Možnosť platiť platobnou kartou.

Prevencia

Vstupné komplexné vyšetrenie 25 Eur
Preventívna stomatologická prehliadka dieťaťa do 12 rokov 15 Eur
Preventívna stomatologická prehliadka 20 Eur
Vyžiadaná stomatologická konzultácia - 10 min 10 Eur
Vyžiadané akútne ošetrenie 15 Eur
RVG snímka intraorálna 5 Eur
RVG snímka - BITEWING 5 Eur
Lokálna fluoridácia 12 Eur
Pečatenie fisúr - jeden zub 11 Eur
Krátky administratívny úkon 10 Eur

Výplne

Fotokompozitná výplň - vysokoestetická - jedna plôška 35 Eur
Fotokompozitná výplň - vysokoestetická - dve plôšky 40 Eur
Fotokompozit - dve plôšky - stolička 45 Eur
Fotokompozit - tri plôšky 50 Eur
Fotokompozit - tri plôšky - stolička 55 Eur
Skloionomer - jedna plôška 35 Eur
Skloionomer - dve plôšky 40 Eur
Skloionomer - tri plôšky 50 Eur
Keramická výplň 220 Eur
Rekonštrukcia korunky priama 80 Eur
Podložka pod výplň 7 Eur
Nasadenie koferdamu 10 Eur
Ošetrenie citlivých zubných krčkov 6 Eur
Leštenie výplne 4 Eur
Zábrus previslej výplne 4 Eur
Provizórna výplň 15 Eur
Spevnenie kývavých zubov sklokeramickou dlahou 120 Eur

Anestéza

Infiltračná anestéza 10 Eur
Zvodová anestéza 10 Eur

Endodoncia

Extirpácia zubnej drene - každý kanálik 14 Eur
Koreňová výplň - každý kanálik 22 Eur
Odstránenie starej koreňovej výplne - každý kanálik 15 Eur
Dezinfekcia koreňového kanálika laserom 10 Eur
Zavedenie pulpárneho čapu zo sklených vlákien 45 Eur
Paliatívne endodontické ošetrenie 15 Eur
Zachovanie vitality zuba Biodentínom 30 Eur

Chirurgia

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 20 Eur
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 30 Eur
Extakcia viackoreňového zuba 45 Eur
Sutúra extrakčnej rany 9 Eur
Komplikovaná extrakcia 60 Eur
Zastavenie poextrakčného krvácania 13 Eur
Kontrola po extrakcii 7 Eur
Dekapsulácia laserom 30 Eur
Ošetrenie poextrakčných komplikácii 8 Eur
Ošetrenie sťaženého prerezávania 8 Eur
Zavedenie drenu 8 Eur
Ošetrenie parodontálneho vačku laserom 10 Eur
Ošetrenie parodontálneho vačku laserom - ďalší zub 7 Eur
Ošetrenie parodontálnych vačkov laserom - celé ústa po dentálnej hygiene 30 Eur
Ošetrenie gingívy alebo sliznice 8 Eur
Laserové ošetrenie herpesu alebo afty 10 Eur
Laserové odstránenie uzdičky 40 Eur
Estetická úprava ďasna laserom 20 Eur
Odstránenie prerasteného ďasna laserom 10 Eur
Intraorálna incízia 10 Eur

Protetika

Korunka, medzičlen - kovokeramika 200 Eur
Korunka, medzičlen - Emax 250 Eur
Korunka, medzičlen - Cercon 300 Eur
Fazeta keramická 300 Eur
Provizórna korunka 50 Eur
Stiahnutie fixnej náhrady - za každý pilier 13 Eur
Opätovné nasadenie fixnej náhrady 11 Eur
Celková snímateľná protéza horná alebo dolná 500 Eur
Čiastočná snímateľná protéza horná alebo dolná 500 Eur
Medzerník 100 Eur
Imediátna náhrada 140 Eur
Bieliaca termoplastická dlaha 110 Eur
Wax up - jeden zub 30 Eur
Študijný model 20 Eur

Iné

Nedostavenie sa na objednaný temín bez ospravedlnenia - poplatok za každých 30 minút 20 Eur
Poplatok za zrušenie termínu v deň ošetrenia za každých 30 minút * 15 Eur
Poplatok za zrušenie termínu deň pred ošetrením za každých 30 minút (po 12:00) * 10 Eur
Čakanie na prácu - začatých 30 minút 20 Eur
Ošetrenie nespolupracujúceho dieťaťa + 50%
Poplatok za termín, ak dieťa z dôvodu nespolupráce nebolo ošetrené 50 Eur
Deti ošetrujeme len VIP klientom  

Estetika

Dentálna hygiena 60 Eur
Dentálna hygiena dočistenie 40 Eur
Pieskovanie 35 Eur
Inštruktáž čistenia zubov 15 Eur
Vnútorné bielenie/1 zub - jedno sedenie 20 Eur

VIP klient 

  • VIP klient je každý pacient, ktorý bol ošetrený minimálne dvakrát a na oba termíny sa dostavil včas.
  • VIP klient má možnosť využívať všetky akcie a zľavy, ktoré budeme priebežne poskytovať.

 

  • Pacient, ktorý sa bez upovedomenia* nedostavil na termín musí pri ďalšej návšteve uhradiť poplatok za blokovanie termínu vo výške 20 € za 30 minútový termín. Tiež stráca status VIP klienta.
  • *o svojom nedostavení sa treba ambulanciu upovedomiť minimálne deň vopred a to do 12:00 hod.
  • *poplatok sa odpúšťa ak za seba pacient pošle náhradu